• 0982931084
  • sontbhcdk@gmail.com
Sản phẩm bán chạy
starstarstarstarstar
Mã SP: 013N-Hexan PA
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 014Toluence PA
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 010Methanol HPLC
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 011Methanol PA
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 012N-Hexan HPLC
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 007Chloroform PA
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 008Dichloromethane PA
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 009Dichloromethane HPLC
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 004Acetone PA
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 005Acetone HPLC
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 006Acetonitrile HPLC
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 003Acetic acid glacial 100%
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 0022- propanol HPLC
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 0012- propanol PA
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 016Chuẩn đối chiếu quốc tế ICRS
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 016Chuẩn đối chiếu Mỹ
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 015Dung dịch chuẩn cho ICP
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 013Dung dịch chuẩn NaOH
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 014Dung dịch chuẩn cho AAS
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 012Dung dịch chuẩn HCl
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 12052014NaCl - Sodium Chloride - Muối Công nghiệp
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 005Natri sulfat Na2SO4
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 004STPP
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 002Natri hydroxit NaOH
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 003Natri Cacbonat - Na2CO3 99.2%
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 001SLES
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 005Glycerin
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 003Aceton
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 004Isopropyl alcohol IPA Hàn Quốc
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 002Cồn 96
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 001Isopropyl alcohol IPA Singapore
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 002TiO2 KA 100
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 001Axit stearic Palmax 1500
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 003Chloramin B Tiệp
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 004Chloramin B Trung Quốc
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 002Chlorin Nhật
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 001Chlorin Trung Quốc
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 005Axit Nitric HNO3
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 006Axit Phosphoric H3PO4
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 003Lưu huỳnh S
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 008VpCI Electronic Products
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 007VpCI Process Additives
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 006VpCI Biobased and Water Based
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 005VpCI Oil/Solvent Base
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 004VpCI High Perforrmance Coatings Remove
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 002VpCI High Perforrmance Coatings Permanent
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 003VpCI Packaging
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 001MCI Products
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 006Trutemp XL
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 004Surcon 351
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 005Presto Black MKP
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 002Antique Brown M38
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 003Antique Black M21
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 001Dritouch Irp2
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 005Alu Zincate
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 001EP 8597
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 004EP 8539
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 003Additive 1332
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 002SIC Deep Black MLW 8521
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 001SIC FAOP 8571
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 008Tủ Treo Quần Áo - Esco
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 007Infinity® Hộp Trao Đổi - Esco
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 002Phòng Khí Sạch Air Shower - Esco
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 014Frontier™ Tủ Hút Floor Mounted - Esco
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 012Frontier™ Tủ Hút Acid Digestion - Esco
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 011Frontier™ Tủ Hút RadioIsotope - Esco
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 010Frontier™ Tủ Hút Perchloric - Esco
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 008Frontier™ Tủ Hút Mono - Esco
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 008Cốc Lọc - DURAN®
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 021Phễu Thủy Tinh Cuống Ngắn - DURAN®
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 020Ống Hút Bầu Pipette Loại AS - DURAN®
Call: 098 293 1084
starstarstarstarstar
Mã SP: 019Ống Hút Bầu Pipette Loại B - DURAN®
Call: 098 293 1084
Tin tức
Cung cấp hóa chất merck giá tốt nhất Bigchem Group đơn vị cung cấp hoá chất merck chất lượng đạt tiêu chuẩn. Được bộ y tế kiểm định đánh giá chất lượng.
Tìm hiểu về NAOH công nghiệp Đặc tính và sự nổi bật của sản phẩm NAOH công nghiệp hay còn gọi là xút, xút ăn da do bigchemgroup cung cấp. Xem và chọn sản phẩm NAOH công nghiệp tốt nhất
Axit clohidric có vai trò như thế nào đối với cơ thể ? Axit clohidric hay Hydrochloric acid là một hóa chất thí nghiệm rất quen thuộc với chúng ta, nhưng bạn có biết Axit clohidric có vai trò như thế nào đối với cơ thể ?
Lên đầu trang